Featured
Posted in Դիպլոմային նախագծեր

Դիպլոմային աշխատանք

Image

                      ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՔՈԼԵՋ

 

                                           ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Պայծառ Վարդանի Հարությունյան

Գործարար հաղորդակցություն. թարգմանիչը որպես միջմշակութային հաղորդակցության միջնորդ

Մասնագիտությունը՝

«Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ»
Ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան

 

                                                  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ . ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

1.1 «Հաղորդակցություն» հասկացությունը և դրա դասակարգումը
1.2 Հաղորդակցման գործընթացը և դրա խոչընդոտները

ԳԼՈՒԽ 2. ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 Միջմշակութային հաղորդակցության էությունը
2.2 Միջմշակութային հաղորդակցմանը խոչընդոտող գործոնները

ԳԼՈՒԽ 3. ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

3.1. Թարգմանությունը՝ որպես խոսքային գործունեության տեսակ
3.2. Թարգմանության տեսակները, եղանակները և հնարները
3.3. Թարգմանությունը՝ որպես միջմշակութային հաղորդակցություն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

Continue reading “Դիպլոմային աշխատանք”

Posted in Без рубрики, Ճամփորդություններ

Ավարտական ճամփորդություն

83AFF116-6B61-4689-9C7C-09C4EF2C9866.jpeg

Հունիսի 22-24 այցելեցինք կապուտաչյա Սևան: Եղանակը ջերմ էր և տրամադրող: Տեղ հասնելուն պես արագ տեղավորվեցինք և միանգամից մոտեցանք ափին՝ հիանալու Սևանի գեղեցկությամբ: Սա տարվա վերջին և իմ ավարտական ճամփորդությունն էր: Սակայն համոզված եմ, որ մեր հարազատ քոլեջը մեզ չի մոռանա հետագա ճամփորդությունների ընթացքում: 

Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ շատ հետաքրքիր և յուրովի անցավ: Բարձրացանք մեր ճամբարի ետևում գտնվող սարը,  և նշեմ որ առաջիններից մեկը հենց ես տեղ հասա: Այդքան էլ դժվար-հաղթահարելի բարձրունք չէր, ավելի դժվար էր սարից հետ իջնելը: Սարի վրա արդեն աճել էր անուշահոտ ուրցը և իր բույրն էր տարածել այնտեղ: Սարի գագաթից ավելի լավ էր ընդգծվում Սևանի գեղեցկությունը: 

Հենց ճամփորդության առաջին օրը մեզ այցելել էին ԱԻՆ-փրկարար ծառայության աշխատակիցները և մեզ հետ հետաքրքիր դաս անցկացրել առաջին բուժօգնության մասին: 

A0868C1D-AE98-43CF-B985-ED8BFAA9662E.jpeg

Իսկ երեկոյան նստել տաք խարույկի մոտ ընկերական ջերմ միջավայրում և զմայլվել աստղազարդ երկնքով ուղակի անբացատրելի զգացողությունն էր: 

Մեր օրերը շատ հագեցած և ուրախ անցան: Դրանք ավելացան մեր վառ հիշողություններում:

Posted in Դիպլոմային նախագծեր

Этический кодекс переводчика

code_of_ethics_rf

Цель и область применения
Этический кодекс (далее — «Кодекс») определяет нормы и правила поведения членов переводческого сообщества
(в более широком смысле — участников переводческого рынка) при осуществлении ими профессиональной
деятельности, основанные на морально-этических ценностях и профессиональных стандартах. Несоблюдение
этических принципов может служить основанием для морального порицания нарушителей.
Этический кодекс охватывает вопросы, находящиеся за пределами действующего законодательства, поэтому он
может дополнять положения договоров, заключаемых участниками переводческого рынка. Continue reading “Этический кодекс переводчика”

Posted in Գործերի կազմում, ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպում

Հարցաշար 14

Արխիվային փաստաթղթերի պահպանման կարգի մասին փաստաթղթից ելնելով պատասխանել հետևյալ հարցին:Որքա՞ն ժամանակ  են արխիվում պահպանվում հետևյալ փաստաթղթերը./Ըստ    կառավարության     397    որոշման/            

 

419.

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐ

50տ.

420.

ԴԱՍԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐ՝

 

1) ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ

50տ.

 

2) ՈՉ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ

5տ.

425.

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՒ ՄԻՋԻՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ` ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ, ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

5տ.

426.

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾՐԱԳՐԵՐ, ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

5տ.

427.

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼ ՏԱՐՎԱՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵ

5տ.

430.

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ` ԳՐԱՎՈՐ ԹԵՍՏԵՐ, ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԲԱՆԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5տ.

431.

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ), ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՄԻՋԵՒ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐ

5տ.

432.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՉԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆԳՈՐԾԵՐ, ԴՐԱՆՑ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆՆԵՐ

1տ.

447.

ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ, ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ, ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ (ՆԱԽԱԳԾԵՐ), ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵԶԵՐ

5տ.

454.

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ), ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ (ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ, ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ, ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԻ, ԱՏԵՍՏԱՏՆԵՐԻ, ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ, ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ)՝

 

1) ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԻ, ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ, ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՔՈԼԵՋՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ

50տ.

 

2) ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ (ԲՈԼՈՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ), ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ), ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ

5տ.

 

 

Posted in Գործերի կազմում, ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպում

Հարցաշար 13

ՀԱՐՑ 1.Ո՞րն է Էլեկտրոնային փաստաթղթի և Էլեկտրոնային ստորագրության մասին օրենքի կարգավորման առարկան:

1.Սույն օրենքը կարգավորում է  էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման ընթացքում ծագող հարաբերությունները:

ՀԱՐՑ 2. Ինչպե՞ս են սահմանվում էլեկտրոնային փաստաթուղթ , էլեկտրոնային թվային ստորագրություն և էլեկտրոնային կրիչ հասկացությունները:

էլեկտրոնային փաստաթուղթը տեղեկություն է գրանցված նյութական կրիչի վրա
էլեկտրոնային եղանակով, վավերացված է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:
Էլեկտրոնային փաստաթուղթը ստեղծվում, մշակվում և պահպանվում է
տեղեկատվական համակարգերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեխնիկական
միջոցների օգտագործմամբ.

էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը էլեկտրոնային թվային ստորագրության
ստեղծման տվյալների և տվյալ էլեկտրոնային փաստաթղթի տեղեկատվության
կրիպտոգրաֆիկական փոխակերպությունների միջոցով ստացված և էլեկտրոնային
թվային ձևով ներկայացված պայմանանշանների եզակի հաջորդականությունն է, որը
կցված կամ տրամաբանորեն կապված է էլեկտրոնային փաստաթղթի հետ և
օգտագործվում է ստորագրող անձին նույնականացնելու, ինչպես նաև էլեկտրոնային
փաստաթուղթը կեղծիքներից ու աղավաղումներից պաշտպանելու համար.

էլեկտրոնային կրիչը մագնիսական սկավառակ, մագնիսական ժապավեն,
լազերային սկավառակ, կիսահաղորդչային և այլ նյութական կրիչներ են, որոնք
օգտագործվում են էլեկտրոնային կամ այլ տեխնիկական միջոցներով
տեղեկատվության գրանցման և պահպանման համար.

Posted in English

Is School Homework Harmful… (Translation)

Homework is one of the least interesting tasks for students. They tend to avoid writing homework assignments because they are repetitive and boring. Exams are less stressful because they come occasionally and remain for a week or so. Home tasks are repetitive and monotonous. Students hate to attempt these assignments because they do not have enough time to give to each subject and assignment. Continue reading “Is School Homework Harmful… (Translation)”

Posted in Ռուսերեն

Նախագիծ՝ «Ներկայացնում ենք մեր քոլեջը»

 

Մասնակիցներ՝

Քոլեջի զբոսաշրջության բաժնի 2-րդ և 3-րդ կուրսերի ուսանողներ

Նպատակը

Պատրաստել քոլեջի մասին պատմող եռալեզու գովազդային ֆիլմ, որը կներկայացնի քոլեջը՝ իր մասնագիտություններով, արհեստանոց-արվեստանոցներով, լաբորատորիաներով, ծրագրերով։

Ծրագրի իրագործման քայլերը

Ծանոթանալ քոլեջի կառուցվածքին, մասնագիտություններին, արհեստանոց-արվեստանոցներին, լաբորատորիաներին, հարցազրույցներ վարել ուսուցիչների հետ։

Գրել քոլեջի մասին պատմող հայերեն տեքստ-սցենար ֆիլմի համար,

Թարգմանել սցենարը ռուսերեն և անգլերեն Continue reading “Նախագիծ՝ «Ներկայացնում ենք մեր քոլեջը»”

Posted in Հաշվետվություն

Տարեկան հաշվետվություն

Սեպտեմբերից- Մայիս հաշվետվություն

file

Ողջույն։ Ձեզ եմ ներկայացնում իմ հերթական և վերջին տարեկան հաշվետվությունը։ Այստեղ տեղ են գտել այս տարվա բոլոր առարկաների նյութերը, նախագծերը, ինչպես նաև իմ կատարած ճամփորդությունները, թարգմանություններն ու գրված շարադրությունները։ Տարին բավականին հագեցած ու արագ անցավ։

Անգլերեն

Հայոց լեզու և գրականություն

Ռուսերեն 

Գործերի կազմում, ընթացիկ արխիվային պահպանման կազմակերպում

Ուղղագրություն, ուղղախոսություն և կետադրություն

Բառագիտություն, բառակազմություն, բառապաշար և դարձվածաբանություն

Թարգմանության տեսություն

Նախադասություն և խոսք

Թարգմանություններ

Ճամփորդություններ

Office Work

Словарь

Դիպլոմային նախագծեր

 

 

Posted in Без рубрики, Ռուսերեն

Упражнения

Пишите, когда:

1) январь, май, июль, октябрь, год

В январе, в майе, в июлье, в октябре, в году. ……………………………………………………………………………………………………….

1) вечер, утро, день, ночь, осень, зима, весна, лето

Вечером, утром, днём, ночью, осенью, зимой, весной, летом. ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

2) четверг, пятница, суббота, воскресенье

В четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье ……………………………………………………………………………………………………….

89. Пишите, о ком, о чём:

1) Вы думаете (сестра, он, путешествие, музей, концерт, бабушка, экзамены)

О сестре, о нём, о путешествии, о музее, о концерте, о бабушке, об екзаменах. …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2) Вы читаете (Москва, Голливуд, портрет, они, океаны, города, музеи, машины, дизайнеры, лошади

О Москве, о Голливуде, о портрете, о них, об океанах, о музеи, о машинах, о дизайнерах, о лошадях………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

3) Вы пишите (я, зима, климат, погода, водопад, имена, концерты, симфонии, люди, народы, традиции)

Обо мне, о зиме, о климат, о погоде, о водопаде, об имена, о концертах, ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

4) Они говорят (ты, студентка, ресторан, районы, банки, культура, родители, учителя, журналы, легенды, мифы, пейзаж)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5) Люди мечтают (деньги, машины, дом, путешествия)

……………………………….

Posted in Без рубрики, Հայոց լեզու և գրականություն

Վարժություններ

Տրված գոյականներիցածանցման միջոցովկազմել մակբայներ։

Հոգի-
դիվանագետ-
ընկեր-
գազան-
խումբ-
եղբայր-
վերջ-
ազգ-
նյութ-
գլուխ-

Հետևյալ մակբայերըգործածել բայերի հետ։
Ազնվորեն-
օրեցօր-
տարեցտարի-
խորապես-
մեն-մենակ-
կուզեկուզ-
հավիտյան-
բարոյապես-
հայրաբար-
լռելյայն-
բերնեբերան-
խումբ- խումբ-
արագ-արագ-
վերջիվերջո-
հոտնկայս-
ներքուստ-

Տրված ածականներիցածանցման միջոցովկազմել մակբայներ։
Խորամանկ
խոլ
դաժան
էական
խոնարհ
թեթև
բարեխիղճ
մեղմ
խիզախ
քաջ– 
բարեխիղճ-